NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHOAI TÂY HOA KỲ

Bảng Tính Lợi Nhuận

Các chuyên gia tại Trung Tâm Thí Nghiệm Cải Tiến Thực Phẩm của đại học bang Oregon đã nghiên cứu sự liên quan của độ dài khoai với khẩu phần ăn đã sử dụng một "túi đựng khoai" điển hình, để thử nghiệm và lập ra một công thức tính nhanh khẩu phần ăn trên một thùng khoai dựa trên độ dài của khoai.

Nếu bạn biết thông số kỹ thuật độ dài của sản phẩm khoai của bạn - tỷ lệ phần trăm sự khác biệt về độ dài của sản phẩm của bạn - bạn có thể nhanh chóng xác định được số khẩu phần ăn trên một thùng, dựa theo nghiên cứu của OSC; chi phí của bạn trên một khẩu phần ăn; và phương pháp đại học đã nghiên cứu để so sánh giữa năng suất và chi phí trên mỗi khẩu phần ăn của khoai loại A Cực dài (Extra Long Fancy fries) theo tiêu chuẩn Khoai loại của USDA. Bạn hãy thử làm phép tính với bản tính toán lợi nhuận này để dễ dàng tìm ra câu trả lời cho mình!

Nếu bạn không biết chính xác thông số kỹ thuật của sản phẩm khoai của bạn, tìm và kiểm tra với nhà cung cấp. Nếu nhà cung cấp của bạn không biết hãy yêu cầu họ liên lạc với nhà sản xuất. Tốt nhất là bạn hãy bắt đầu với khoai Loại A Cực Dài theo tiêu chuẩn USDA để đảm bảo tối đa hoá khẩu phần ăn và lợi nhuận cho khu vực chiên của bạn.

*Trung tâm thí nghiệm thực phẩm, Cao đẳng khoa học nông nghiệp, Đại học Bang Oregon, Portland, Oregon 2002

Tính khẩu phần ăn trên một thùng dựa trên thông số kỹ thuật về độ dài của sợi khoai và sự khác nhau về lợi nhuận của mỗi thùng do sự khác nhau về thông số kỹ thuật.

Để tính toán lợi nhuận đạt được trên số khẩu phần ăn dự kiến, hãy nhập phần trăm của từng loại chiều dài của khoai thay thế các số ví dụ hiện có trong bảng:

Phần trăm thông số kỹ thuật của từng loại chiều dài
Tổng < 2" Ngắn 2-3" TB. 3-4" Dài > 4" Ngắn
Số khẩu phần ăn ước lượng
Tổng chi phí trên một thùng của khoai hiện tại
Giá của khoai thay thế
Thông số kỹ thuật của khoai thay thế
Tổng < 2" Ngắn 2-3" TB. 3-4" Dài > 4" Ngắn
Số khẩu phần ăn ước lượng của khoai thay thế
Doanh thu thuần
Lợi nhuận thay đổi theo tuần
Số thùng bán được theo tuần
Lợi nhuận thay đổi theo tuần
Lợi nhuận thay đổi theo năm