NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHOAI TÂY HOA KỲ

Phát Triển Bền Vững

Các nhà trồng khoai Hoa Kỳ sử dụng các kỹ thuật trồng trọt phát triển bền vững để đảm bảo vụ mùa tươi tốt qua các thế hệ. Việc chăm sóc đất là một công việc quanh năm liên quan đến việc bổ sung phân hữu cơ, luân canh cây trồng và trồng các vụ mùa cây trồng khác để che phủ đất. Các công việc trên làm giảm xói mòn và thêm chất dinh dưỡng cho đất một cách tự nhiên. Việc chăm sóc kỹ lưỡng được thực hiện để bảo tồn nguồn nước và giảm sự bay hơi với việc giám sát liên tục hệ thống thủy lợi. Kỹ thuật canh tác chính xác bằng cách sử dụng Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) giảm mức tiêu thụ năng lượng, nước và các nguồn đầu vào khác. Các nhà trồng khoai Hoa Kỳ hạn chế sử dụng phân bón và thuốc trừ sâu để đảm bảo tính lành mạnh của khoai tây.

Sustainability Farmer Nhà trồng khoai tây Hoa Kỳ luôn cố gắng để cải thiện môi trường và bảo vệ các nguồn tài nguyên thiên nhiên, đồng thời sản xuất ra khoai tây chất lượng cao. Thực tiễn bảo vệ môi trường đang được sử dụng bởi ngành công nghiệp khoai tây Hoa Kỳ:

  • PHƯƠNG PHÁP TRỒNG TRỌT BIOTIC
  • TRỒNG TRỌT THEO KIỂU BẦU BẠN
  • PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH TỰ NHIÊN
  • CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP
  • KHÔNG CÀY
  • PHÂN BÓN SINH HỌC / CHẬM TAN
  • CHU TRÌNH DINH DƯỠNG
  • KIỂM TOÁN MÔI TRƯỜNG ĐỘC LẬP
Vui lòng liên hệ Văn phòng liên lạc của Potatoes USA để biết thêm thông tin về thực tiễn trồng trọt bền vững của ngành khoai tây Hoa Kỳ.