NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHOAI TÂY HOA KỲ

Các Vùng Trồng Khoai Tây ở Hoa Kỳ

US Growing Regions States Map

TỔNG DIỆN TÍCH TRỒNG KHOAI TÂY NĂM 2017

TẤT CẢ CÁC SỐ LIỆU KHOAI TÂY THỐNG KÊ TỪ CÔNG BỐ NĂM 2017 CỦA USDA/NASS

50,000 +
Idaho310,000
Washington164,000
North Dakota74,000
Wisconsin67,000
Colorado55,600
 
25,000-50,000
Maine47,500
Michigan46,500
Minnesota45,500
Oregon38,900
California37,200
Florida28,700
500-25,000
Texas21,500
Nebraska19,000
North Carolina15,100
New York14,400
Montana11,100
Missouri8,500
Illinois7,600
Virginia4,500
Kansas4,100
Maryland2,500
New Jersey1,700