× Close

Potatoes USA
tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Xin lưu ý: Bạn đã nhấp vào liên kết đến trang web của bên thứ ba và sắp rời khỏi trang web của Potatoes USA. Liên kết bên ngoài không được chứng thực của Potatoes USA đối với trang web của bên thứ ba hoặc công ty hoặc tổ chức sở hữu và Potatoes USA không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc nội dung của trang web được liên kết.

Nhấp vào ‘OK’ để tiếp tục hoặc ‘Cancel’ để quay lại potatoesusa-vietnam.com

OK Cancel

Khoai Tây Dùng Sản Xuất Chip

Các Sản Phẩm Khoai Tây – Khoai Tây Mỹ Dùng Sản Xuất Chips

Hoa Kỳ dẫn đầu thế giới về sản xuất chip khoai tây nhờ vào khoai tây dùng sản xuất chip của Hoa Kỳ có chất lượng cao. Các công ty trên thế giới có thể sử dụng khoai tây để sản xuất chip với chất lượng cao như nhau để chế biến tại cơ sở của mình. Khoai tây dùng sản xuất chip của Hoa Kỳ cung cấp cho người mua nhiều loại, cũng như sẵn có quanh năm nhờ vào các vùng trồng khác nhau ở Hoa Kỳ. Potatoes USA cũng cung cấp các hỗ trợ cho khách hàng bao gồm thông tin về chủng loại, nhà cung cấp, hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình vận chuyển, nhận hàng, chế biến và mẫu khoai tây dùng sản xuất chip.

Chất Lượng

Chất lượng của khoai tây dùng sản xuất chip của Hoa Kỳ bắt đầu bằng giống có chứng nhận chất lượng hàng đầu được trồng ở Hoa Kỳ với đất đai màu mỡ và khí hậu thích hợp cho việc trồng khoai. Các nhà trồng khoai tây Hoa Kỳ sử dụng thực hành sản xuất tốt nhất để cây trồng tươi tốt. Thu hoạch cẩn thận, vận chuyển đúng cách, và trang thiết bị hiện đại là điều kiện giữ cho khoai tây sản xuất chip có chất lượng cao trong suốt quá trình vận chuyển từ cánh đồng đến nhà máy sản xuất.

Bảo quản thích hợp các loại khoai tây dùng sản xuất chip là rất quan trọng. Bảo quản khoai tây tại Hoa Kỳ là những cơ sở có trang thiết bị hiện đại dùng kỹ thuật mới nhất. Điều này giúp kéo dài thời gian bảo quản. Cũng như tất cả các loại khoai khác được trồng tại Hoa Kỳ, khoai tây dùng sản xuất chip của Hoa Kỳ cũng được kiểm tra, xếp loại và phân hạng theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt của ngành công nghiệp Hoa Kỳ, phù hợp với yêu cầu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA).

Đa Dạng

Các nhà trồng ở Hoa Kỳ thu hoạch khoai tây cả bốn mùa trong năm, với phần lớn khoai tây được thu hoạch vào mùa thu từ tháng 9 đến tháng 11. Khoai tây không được đưa ra thị trường ngay lập tức sẽ được đưa vào kho và giữ trong suốt thời gian còn lại của mùa tiếp thị. Do nhà trồng ở Hoa Kỳ trồng và thu hoạch khoai tây dùng sản xuất chip trên khắp đất nước quanh năm nên luôn có sẵn khoai tây để xuất khẩu quanh năm. Các giống khoai tây khác nhau mà các nhà trồng ở Hoa Kỳ sản xuất đáp ứng nhu cầu bảo quản, vận chuyển và đặc tính dùng sản xuất chip. Vì vậy, bạn sẽ tìm được các loại khoai tây Hoa Kỳ đáp ứng tốt nhất cho nhu cầu kinh doanh của mình.

Các Loại Khoai Tây Mỹ Dùng Sản Xuất Chip

Tải Về

Tóm Tắt Các Loại Khoai Tây Mỹ Dùng Sản Xuất Chip

Mô tả từng loại khoai tây dùng sản xuất chip: từ loại adover đến snowden.

Xem hình