× Close

Potatoes USA
tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Xin lưu ý: Bạn đã nhấp vào liên kết đến trang web của bên thứ ba và sắp rời khỏi trang web của Potatoes USA. Liên kết bên ngoài không được chứng thực của Potatoes USA đối với trang web của bên thứ ba hoặc công ty hoặc tổ chức sở hữu và Potatoes USA không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc nội dung của trang web được liên kết.

Nhấp vào ‘OK’ để tiếp tục hoặc ‘Cancel’ để quay lại potatoesusa-vietnam.com

OK Cancel

Nhà Xuất Khẩu & Nhà Cung Cấp

Liên hệ

Bạn đang tìm mua khoai tây Mỹ? Mặc dù Potatoes USA không bán bất kỳ sản phẩm nào, nhưng chúng tôi có thể giúp kết nối bạn với các nhà cung cấp và nhà xuất khẩu khoai tây của Hoa Kỳ. Bạn có thể liên hệ với bất kỳ địa chỉ liên hệ nào bên dưới hoặc gửi biểu mẫu thông tin yêu cầu mại (trade lead form) cho tất cả các nhà cung cấp để yêu cầu sản phẩm khoai tây mà bạn cần.

4-L Farms, Inc.

1961 4th St.

Shelbyville, MI 49344

Glenn Leep

269-672-5745 harvleep@yahoo.com

Allied Potato

5500 Ming Ave., #350

Bakersfield, CA 93309

Jason Davenport

661-837-1270 jason@alliedpotato.com

Alsum Farms, Inc.

alsum.com

N9083 County Road EF

Friesland, WI 53935

Larry Alsum

920-348-6700 larry.alsum@alsum.com

Amstad Farming

amstad.com

PO Box 890

Hermiston, OR 97838

DeeAnn Amstad

541-567-8540 amstad@eotnet.net

Aroostook Produce Distributors, Inc.

www.mainepotatoes.com/dealer/aroostook-produce-distributors-inc

PO Box 649

Houlton, ME 04730

Gerald Miller

207-532-3103 apd@pwless.com

Arrowhead Potato Co

www.arrowheadpotatoes.com

PO Box 425

Rupert, ID 83350

Richard Fletcher

208-436-1209 Richard@arrowheadpotatoes.com

Aspen Produce, LLC

www.aspenllc.com

PO Box 1179

Center, CO 81125

Michele Peterson

719-754-3464 michele@aspenllc.com

Associated Potato Growers

apgspud.com

2001 Nth 6th St.

Grand Forks, ND 58203

Paul Dolan

701-775-4614 pd@apgspud.com

Ayers and Gillette LLC

PO Box 84 / 88 West Main

Pike, NY 14130

Thom Ayers

716-493-2394

B & H Farming

P.O. Box 123

Rupert, ID 83350

Randy Bauscher

208-431-0292 randy@bhfarming.com

Baley-Trotman Potato Company

www.btfspuds.com

1459 Depot Rd.

Malin, OR 97632

Lon Baley

541-723-3200 lonbaley@btfspuds.com

Ball Brothers Produce

idahopotato.com/directory/shippers/ball-brothers-produce

PO Box 69

Lewisville, ID 83431

Carl Ball

208-754-4651 Carlball@ida.net

Bartlett Farms

www.mainepotatoes.com

83 Shaw Road

Littleton, ME 04370

Bob Bartlett

207-538-9583 bartlettfarms@pwless.net

Basic American Foods (Naturally Potatoes)

www.baf.com

2999 Oak Road Suite 800

Walnut Creek, CA 94597

Bob Etters

816-529-5050 betters@baf.com

Basin Gold Cooperative

basingold.com

5802 N. Industrial Way, Ste C

Pasco, WA 99302

Bart Connors

509-545-4161 bart@basingold.com

Bench Mark Potato

www.benchmarkpotato.com

4799 S. Hwy 191

Rexburg, ID 83440

Kent Sutton

208-356-7321 potato@ida.net

Black Gold Farms, Inc.

blackgoldfarms.com

4320 18th Ave S

Grand Forks, ND 58201

Kevin Waller

701-402-2833 kevin.waller@blackgoldfarms.com

Blue Ribbon Produce CO., Inc.

PO Box 695

Quincy, WA 98848

Dave Darrington

509-787-3573 d.blueribbon@verizon.net

Blue Sky Farms

bsffl.com

PO Box 202

Hastings, FL 32145

Danny Johns

904-823-6442 danny@bsffl.com

Bud-Rich Potato Inc.

PO Box 224

Hermiston, OR 97838

Troy Betz

541-567-3704 tbetz@basingold.com

Bula Potato Farms

www.potatoseed.org/grower%20summaries/Bula.html

W11957 Highland Rd

Antigo, WI 54409

Dennis Bula

715-275-3430 bulaseed@dwave.net

Bula-Gieringer Farms

PO Box 280

Friendship, WI 53934

Mark Bula

608-339-6379 bula@maqs.net

Bushmans’ Inc.

bushmansinc.com

PO Box 8

Rosholt, WI 54473

Bob Dobbe

800-826-0200 bobdobbe@wi-net.com

Cal-Ore Seed, Inc.

www.caloreseed.com/

1824 Ackley Circle, Suite A

Oakdale, CA 95361

Rob Campbell

209-847-4660 caloreseed@aol.com

Canon Potato, LLC

www.coloradopotato.org/shipper/canon-potato-llc

687 E 9th St

Center, CO 81125

Darren White

719-754-2345 Darren@canonpotato.com

Cavendish Farms

www.cavendishfarms.com

5855 Third St., S.E.

Jamestown, ND 58401-1980

Circle C Marketing

PO Box 49

Malin, OR 97632

Scott Fenters

541-723-2005 circlec@centurytel.net

Cottonwood Ranch

10130 N 104 Road

Hooper, CO 81136

Jon Brownell

719-754-2148 jonbrownell@aol.com

Country Cousins / Valley Pride Sales Inc.

www.valleypridesales.com

15356 Produce Lane

Mt.Vernon, WA 98273

Dale Hayton

360-428-2717 dale@valleypridesales.com

County Line Potato Farm

4831 Patterson Rd.

Shelbyville, MI 49344

Wayne Leep

269-672-9436 wdleep@mei.net

County Super Spud, Inc.

www.countysuperspuds.com

PO Box 229

Belfast, ME 04915

Jay McCrum

207-338-4360 jay@countysuperspuds.com

Crown Farms

57 Ginn Road

Presque Isle, ME 04769

Andy McGinn

207-473-7172 mcglinn@mfx.net

CSS Farms (Colorado, Nebraska, Oregon, Wisconsin)

cssfarms.com

1200 33rd St., SE

Watertown, SD 57201

Reagan Grabner

605-886-2577 Reagan.grabner@cssfarms.com

D.M. Camp & Sons

dmcamp.com

PO Box 80007

Bakersfield, CA 93380

Edwin Camp

661-399-5511 edwincamp@dmcampandsons.com

Daniel Corey Farms

www.seedproinc.com

127 Lynds Road

Monticello, ME 04760

Daniel Corey

207-538-4405 daniel@seedproinc.com

Dick Bedlington Farms

www.bedlingtonfarms.com

8497 Guide Meridian Road

Lynden, WA 98264

Dick Bedlington

360-354-5264 dick@bedlingtonfarms.com

Dickinson Frozen Foods

www.oregonpotato.com/companies/dickinson-frozen-foods

533 Riverside Dr., Ste 210

Eagle, ID 83616

Butch Wilson

208-938-7540 bwilson@df-foods.com

Discovery Gardens

discovery-gardens.com/index.html

1824 Ackley Circle, Suite A

Oakdale, CA 95361

Amanda Leo

209-847-4660 amanda@discovery-gardens.com

Down River Farms

1381 NC Highway 343 S.

Shiloh, NC 27974

Abner Staples

252-336-2612

Eagle Eye Produce

www.eagleeyeproduce.com

4050 E. Lincoln Rd

Idaho Falls, ID 83401

Coleman Oswald

208-656-7284 coleman@eagleeyeproduce.com
Xem thêm

Bạn muốn mua Khoai tây Mỹ?

Quan tâm đến việc mua hàng?

Liên hệ