× Close

Potatoes USA
tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Xin lưu ý: Bạn đã nhấp vào liên kết đến trang web của bên thứ ba và sắp rời khỏi trang web của Potatoes USA. Liên kết bên ngoài không được chứng thực của Potatoes USA đối với trang web của bên thứ ba hoặc công ty hoặc tổ chức sở hữu và Potatoes USA không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc nội dung của trang web được liên kết.

Nhấp vào ‘OK’ để tiếp tục hoặc ‘Cancel’ để quay lại potatoesusa-vietnam.com

OK Cancel

Thông tin nhà trồng

Quay về trang Thông tin nhà trồng

Leah Halverson

Black Gold Farms

Grand ForksNorth Dakota

Loại khoai tây

  • Khoai tây dùng để chế biến
  • Khoai tây sản xuất chip

Black Gold Farms, headquartered in Grand Forks, North Dakota operates in eight different locations across multiple states. While North Dakota is great for growing potatoes, it’s not where the population centers are, so in 1985, Halverson’s dad hopped in the car to find new opportunities. He landed in southeast Missouri where Black Gold Farms began expanding. The Halversons call it distance farming.
Black Gold Farms, có trụ sở chính tại Grand Forks, Bắc Dakota, hoạt động tại tám địa điểm khác nhau trên nhiều tiểu bang. Mặc dù Bắc Dakota rất thích hợp để trồng khoai tây, nhưng đó không phải là nơi tập trung dân cư, vì vậy vào năm 1985, cha của Halverson đã đi tìm cơ hội mới. Ông đến đông nam Missouri, nơi Black Gold Farms bắt đầu mở rộng. Gia đình Halverson gọi đó là nông nghiệp từ xa.
Ngoài việc quản lý hoạt động từ Grand Forks, gia đình họ vẫn trồng khoảng 1,000 mẫu đất ở đó. Đất đai màu mỡ do từng là đáy của một hồ, điều này cũng có nghĩa là nó giữ ẩm rất tốt. Những ngày dài và nóng cùng với đêm mát mẻ cho phép khoai tây lớn nhanh dưới ánh mặt trời và mát khi trời tối.
Black Gold Farms trồng khoai tây để sản xuất chips và khoai để chế biến, và nông trại tại Bắc Dakota có 46 kho lưu trữ được kiểm soát khí hậu, mỗi kho có thể chứa hơn một triệu pound khoai tây. Vào bất kỳ thời điểm nào cũng có 46 triệu pound khoai tây được lưu trữ!
Ở Grand Forks, có nhiều nhân viên toàn thời gian để quản lý hoạt động của các nông trại tại các tiểu bang khác ngoài trụ sở chính, một tòa nhà được chứng nhận LEED Gold. Đây là tiêu chuẩn công trình xanh được trao cho các tòa nhà được thiết kế và xây dựng bền vững, điều mà gia đình Halverson đã ưu tiên khi xây dựng văn phòng mười năm trước. Sự bền vững cũng được họ chú trọng mở rộng đến các cánh đồng, nơi họ sử dụng các giải pháp nông nghiệp cẩn trọng để đảm bảo đất đai giàu dinh dưỡng trong nhiều năm tới.