× Close

Potatoes USA
tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Xin lưu ý: Bạn đã nhấp vào liên kết đến trang web của bên thứ ba và sắp rời khỏi trang web của Potatoes USA. Liên kết bên ngoài không được chứng thực của Potatoes USA đối với trang web của bên thứ ba hoặc công ty hoặc tổ chức sở hữu và Potatoes USA không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc nội dung của trang web được liên kết.

Nhấp vào ‘OK’ để tiếp tục hoặc ‘Cancel’ để quay lại potatoesusa-vietnam.com

OK Cancel

An Toàn Thực Phẩm & Chất Lượng

Chất lượng vượt trội

Khoai tây Hoa Kỳ mang đến chất lượng, tính đồng nhất và đa dạng sản phẩm hơn bất kỳ loại khoai nào khác. Từ khoai giống đến thu hoạch, ngành công nghiệp khoai tây Hoa Kỳ dựa trên kinh nghiệm và nghiên cứu để áp dụng cách sản xuất tốt nhất. Sử dụng khoai tây giống có chứng nhận góp phần cho một vụ mùa khoai tây tốt hơn và giúp nông dân giảm bớt tác động sinh thái của họ. Các nhà trồng khoai Hoa Kỳ và các nhà nông học đạt chứng nhận chăm sóc theo dõi nhu cầu đất đai và vụ mùa. Ứng dụng công cụ kỹ thuật trồng trọt hiện đại như hệ thống định vị toàn cầu (GPS) đảm bảo rằng các cây khoai tây nhạy cảm nhận được nguồn cung cấp độ ẩm và chất dinh dưỡng tối ưu trong suốt thời gian sinh trưởng. Khoai tây thu hoạch được USDA kiểm tra và phân loại để đáp ứng các yêu cầu bắt buộc cho việc sử dụng.

BỘ NÔNG NGHIỆP HOA KỲ (USDA)

Việc giám sát nghiêm ngặt của chính phủ Hoa Kỳ nhằm đảm bảo an toàn và chất lượng của khoai tây Hoa Kỳ từ lúc thu hoạch đến khi tiêu thụ. Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) tuân theo các tiêu chuẩn của Cơ quan Kiểm Tra Sức Khỏe Động Thực Vật (APHIS), Cơ quan Tiếp Thị Nông Nghiệp (AMS) và Bộ Nông Nghiệp của Bang (SDA).

CÁC TIÊU CHUẨN VỀ KHOAI TÂY GIỐNG HOA KỲ

Các cơ quan của USDA hợp tác với nhau để đảm bảo rằng khoai tây giống Hoa Kỳ có chứng nhận đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của liên bang. Đối với khoai tây giống xuất khẩu, cũng tuân theo các tiêu chuẩn xuất khẩu khoai tây giống của Hoa Kỳ. Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ cũng xác nhận rằng các nguyên liệu thực vật được vận chuyển đến các thị trường quốc tế cũng đáp ứng bất kỳ yêu cầu kiểm dịch thực vật nhập khẩu bổ sung nào của quốc gia đến.

CÁC TIÊU CHUẨN VỀ KHOAI TÂY TƯƠI HOA KỲ

Sau khi thu hoạch, khoai tây Hoa Kỳ được kiểm tra cẩn thận. Bộ Nông Nghiệp Hoa Kỳ (USDA) tuân theo các tiêu chuẩn chất lượng liên quan đến kích cỡ khoai tây, hình dạng, và các khiếm khuyết. USDA đưa ra tiêu chuẩn phân loại khoai tây. Khoai tây được phân loại khác nhau nhằm đảm bảo rằng người mua nhận được loại và chất lượng của khoai tây mà họ đã ký hợp đồng.

CÁC TIÊU CHUẨN VỀ KHOAI TÂY CHẾ BIẾN CỦA HOA KỲ

Khoai tây chế biến của Hoa Kỳ cũng được phân loại và xếp hạng của USDA. Để đảm bảo an toàn, mỗi nhà chế biến khoai tây Hoa Kỳ được quy định chặt chẽ và giám sát bởi các thanh tra của USDA và phải đáp ứng nghiêm ngặt các yêu cầu Phân Tích Mối Nguy & Kiểm Soát Điểm Tới Hạn (HACCP) của cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ. Đối với một số sản phẩm khoai tây đông lạnh và đóng hộp, công ty chế biến của Hoa Kỳ cũng phải tuân theo các thông số kỹ thuật sản phẩm của chính phủ. Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất trên thế giới có thông số kỹ thuật của chính phủ bắt buộc đối với chất lượng và độ dài của khoai tây chiên đông lạnh.