× Close

Potatoes USA
tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Xin lưu ý: Bạn đã nhấp vào liên kết đến trang web của bên thứ ba và sắp rời khỏi trang web của Potatoes USA. Liên kết bên ngoài không được chứng thực của Potatoes USA đối với trang web của bên thứ ba hoặc công ty hoặc tổ chức sở hữu và Potatoes USA không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc nội dung của trang web được liên kết.

Nhấp vào ‘OK’ để tiếp tục hoặc ‘Cancel’ để quay lại potatoesusa-vietnam.com

OK Cancel

Các Vùng Trồng Khoai Tây

TỔNG SẢN LƯỢNG TRÊN MẪU THU HOẠCH NĂM 2020

SỐ LIỆU KHOAI TÂY NĂM 2020 ĐƯỢC CÔNG BỐ BỞI USDA, NASS