× Close

Potatoes USA
tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

Xin lưu ý: Bạn đã nhấp vào liên kết đến trang web của bên thứ ba và sắp rời khỏi trang web của Potatoes USA. Liên kết bên ngoài không được chứng thực của Potatoes USA đối với trang web của bên thứ ba hoặc công ty hoặc tổ chức sở hữu và Potatoes USA không chịu trách nhiệm về tính chính xác hoặc nội dung của trang web được liên kết.

Nhấp vào ‘OK’ để tiếp tục hoặc ‘Cancel’ để quay lại potatoesusa-vietnam.com

OK Cancel

Sản Phẩm

Tổng Quan về Sản Phẩm

Các nhà trồng và chế biến Hoa Kỳ cung cấp nhiều lựa chọn khoai tây và sản phẩm khoai tây chất lượng cao với năm loại chính: khoai tây đông lạnh, khoai tây khử nước, khoai tây tươi dùng để nấu nướng, khoai tây tươi dùng sản xuát chip (chế biến) và khoai tây giống. Ngành công nghiệp khoai tây Hoa Kỳ khám phá ra nhiều loại khoai tây cũng như cung cấp nhiều dạng sản phẩm.

Khoai Tây Đông Lạnh

Khoai tây đông lạnh Hoa Kỳ nổi bật so với các đối thủ cạnh tranh, cung cấp chất lượng tuyệt hảo và mang đến nhiều lợi nhuận hơn trên mỗi thùng khoai tây mà bạn mua.

Xem thêm

Khoai Tây Khử Nước

Sản phẩm khoai tây khử nước Hoa Kỳ cung cấp hương vị, dinh dưỡng và tính đa dụng, mang lại tất cả sự tiện lợi hơn cho khách hàng.

Xem thêm

Khoai Tây Dùng Để Nấu Nướng

Khi bạn mua khoai tây tươi Hoa Kỳ dùng để nấu nướng, bạn có thể tính luôn giá trị của khoai chất lượng cao ở mọi thời điểm và có nhiều loại khoai để lựa chọn đáp ứng mọi nhu cầu.

Xem thêm

Khoai Tây Dùng Sản Xuất Chip

Khoai tây dùng sản xuất chip của Hoa Kỳ cung cấp cho người mua nhiều loại, cũng như sẵn có quanh năm nhờ vào các vùng trồng khác nhau ở Hoa Kỳ.

Xem thêm

Khoai Tây Giống

Hoa Kỳ trồng giống khoai thích hợp với mọi điều kiện trồng trọt và mọi sản phẩm cuối cùng từ khoai tây dùng để nấu nướng đến khoai tây chip đến khoai tây đông lạnh.

Xem thêm